کاردک قوس دار UNIOR

  • ابزار كناف طيف وسيعى از كاربردها را در بر مى گيرد.
  • اين ابزار اختصاصاً جهت استفاده هايى همچون حمل، برش، نصب و درزگيرى و پرداخت طراحى و توليد شده كه باعث افزايش بازده كارى و نيز افزايش چشمگير كيفيت در سيستم هاى ساخت و ساز خشك مى گردد.

کاردک قوس دار UNIOR یوگوسلاو