کاتر بزرگ KDS-G11

  • بدنه پلاستیکی
  • دارای یک تیغ یدک
  • جنس تیغه:SK-5
  • ابعاد تیغ:100×18×0.5میلیمتر

KDS,

کاتر بزرگ KDS-G11
دارای قفل خودکار
با تیغ اضافی